Image
Yükleniyor
SOSYAL MEDYA

INFINITY FX STUDIO

Image

INFINITY FX STUDIO, etkileyici sanatsal performanslar içeren Video animasyon deneyimleri yaratmak için geli?mekte olan teknolojiyle çal??arak daha önce deneyimlenmemi? ?ovlar tasarlayan ve bir çok disiplini bir arada bulunduran, yenilikçi bir yeni medya görsel efekt stüdyosudur.

Misyonu ; seyircisini ?iirsel, gerçeküstü, renkli ve güçlü bir dijital ortam?n parças? olmaya davet ederek, seyircisine uçsuz bucaks?z bir hayal gücünden do?an s?ra d??? deneyimler kazand?rmakt?r.

Türkiye'deki ilk 3D Anamorfik perspektif tekni?ini gerçekle?tirerek,

Türkiye'deki ilk Lazer Mapping tekni?ini gerçekle?tirerek,

3D sanat enstalasyonlar?nda öncü olarak, kamusal etkinlik tasar?m?nda uzmanla?arak,

özel görsel ve i?itsel efektler ile yapay zeka destekli interaktif dijital sanat içeriklerini projelendirerek, ???k ?ovlar? tasarlayarak, drone ?ovlar? haz?rlayarak,

Seyircisini 360 3D video mapping  projeksiyon ?ovu ile büyüleyici ambiyans?n içine dahil ederek fütüristtik yakla??m?yla dinamik ve sürükleyici izlenimler ile heyecan? yüksek benzersiz deneyimler sunmaktad?r.

Infinity; vizyonuyla üç boyut konseptli projelerinde dördüncü boyutu izleyicisi ile birlikte deneyimleyerek ke?feder.

Tutkulu ekibimiz yarat?c?l???yla, ne?eye, h?za, meraka, ba?ar? i?tah?na ve ö?renme iste?ine de?er verir.

Image
Image

PARTNERLERİMİZİN KALİTESİNDEN GURUR DUYUYORUZ

  • asd